Paslaugos

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centre teikiamos paslaugos:

Pagalba: 

– Psichologinė, psichoterapinė, socialinė pagalba (suaugusiems, vaikams, paaugliams, šeimoms, poroms), mediacija

– Individuali, grupinė pagalba, psichoterapinės, mokomosios grupės

– Savižudybių prevencijos programa

– Kompleksinės (psichologinės, psichoterapinės, socialinės) paslaugos šeimoms

– Kompleksinė (psichologinė, socialinė) pagalba smurtą patyrusiems vaikams,

– Integracijos į darbo rinką programos

– Socialinės sunkumus patiriančių asmenų programos

– Prevencijos programos, skirtos sunkumų turinčiam jaunimui ir šeimoms (nusikalstamo elgesio, narkotikų, alkoholio vartojimo prevencija, dienos centras)

– Atskirtyje esančių asmenų integracijos programos

 

Edukacija ir metodikos:

– Metodinių knygų specialistams rengimas ir leidyba

– Ekspertinių tyrimų atlikimas, išvadų rašymas

– Mokslinių tyrimų atlikimas, praktinių metodikų, metodų rengimas ir tt

 

Specialistų rengimas, mokymai, supervizijos:

– Mokymai įvairiomis psichologinėmis, socialinėmis temomis visuomenei bei specialistams (psichologams, psichiatrams, socialiniams darbuotojams ir kt)

– Bendruomeninių ir pagalbą teikiančių specialistų gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje

– Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų rizikos vaikams ir šeimoms plėtra

– Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas

– Lyderystės ugdymo programos

Image module