Paslaugos

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centre teikiamos  paslaugos:

  • Specializuota profesionali (individuali, grupinė) psichologinė-psichoterapinė pagalba: individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos vaikui ir jo šeimai, suaugusiems asmenims, poroms;
  • Individualūs psichologinio-socialinio pokyčio planai;
  • Terapinės ir savipagalbos grupės suaugusiems, vaikams ir paaugliams;
  • Mediacijos paslaugos konfliktinėse situacijose esančioms šeimoms;
  • Tėvystės, psichologinės ir socialinių įgūdžių lavinimo grupės;
  • Socialinių įgūdžių lavinimo grupės, orientuotos į aktyvius, mokymosi iš patirties metodus;
  • Kompleksinės pagalbos (psichologinės, teisinės, socialinės) organizavimas šeimos krizės atveju;
  • Mokomieji seminarai, paskaitos, atvejų aptarimo grupės, supervizijos, kvalifikacijos kėlimo seminarai specialistams;
  • Metodinės medžiagos ir rekomendacijų rengimas;
  • Psichologinis vaikų dienos centras (rizikos grupės vaikų ugdymas, užimtumas).
Image module