Griundvik

GRUNDTVIG MOKYMOSI PARTNERYSČIŲ VEIKLA

Projektas ,,Naujų galimybių akademija – mokymai skirti stiprinti tėvų kompetencijas rūpintis ir ugdyti vaikus“

Projekto tikslas

Sudaryti tėvams tinkamas sąlygas asmeniniam tobulėjimui ir suteikti reikiamų žinių bei kompetencijų vaikų auklėjimo srityje.

Projekto uždaviniai

Vietiniai ir europiniai bendruomenei:

  • Suaktyvinti vietinį ir regioninį bendradarbiavimą tarp suaugusių švietimu užsiimančių organizacijų, skiriant dėmesį gerosios praktikos ir patirties tėvų švietimo srityje.
  • Europiniame lygmenyje skleisti gerąją praktiką ir patirtį tėvų švietime, ypač sukuriant projekto tinklapį, bukletus ir reklamuojant projektą vietinėje bendruomenėje.

Tėvams:

  • Skatinti atsakomybę už savo vaikų auklėjimą.
  • Stiprinti jų savęs vertinimą bei skatinti jų įsitraukimą į grupinius procesus.
  • Suteikti naujų žinių bei lavinti įgūdžius auklėjant vaikus, aptarti įvairias temas (bendravimas, konfliktų sprendimas nenaudojant smurto, konstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai, taisyklių kūrimas ir jų laikymosi svarba ir t.t.).
  • Supažindinti su būdais kaip turiningai leisti laisvalaikį su savo vaikais.
  • Įveikti ,,psichologinius barjerus“ (stiprinti pasitikėjimą savimi, lankstumą, būti atviru grupinei patirčiai).

 

Tikslinė grupė

Projektas skirtas tėvams, turintiems sunkumų auklėjant savo vaikus.

Projekto dalyviai

Projekte dalyvaujančios šalys: Lietuva, Švedija, Lenkija, Turkija, Latvija

Projekto rezultatai
  • Sukurta ,,tėvų mokykla“ – edukacinė tėvų grupė, kurioje dalyviai turės galimybę įgyti pagrindines vaikų auklėjimo žinias, lavinti įgūdžius, kaip pagerinti santykius tarp tėvų ir vaikų.
  • Sukurtas internetinis tinklapis bei internetinis forumas, skirtas tėvams, mokytojams ir specialistams dalintis vaikų auklėjimo patirtimi.
  • Išleistas bukletas, skirtas pristatyti idėjas ir patarimus tėvams, kaip turiningai ir kokybiškai leisti laisvalaikį su vaikais.