Gyvenimo aitvaras (naratyvinės terapijos metodika)

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Dalintis
Tagged in
Palikti komentarą

Description
 Širvinskienė G., Ušackienė K., Šidlauskaitė-Stripeikienė I., Stripeikis O. Gyvenimo aitvaras (naratyvinės terapijos metodika). 2017, p. 21 Trumpas aprašymas: Norime Jums pristatyti metodinį leidinį, kuriame pristatomas praktinis naratyvinės terapijos metodas „Gyvenimo aitvaras“. Leidinį parengė viešosios įstaigos Psichologinės paramos ir konsultavimo centro specialistų komanda. Metodinis leidinys parengtas vykdant projektą „Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas, pasinaudojant norvegų patirtimi“. Dėkojame projekto rėmėjams – Europos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Taip pat esame dėkingi kolegoms iš Norvegijos – Drameno ligoninės skubios pagalbos šeimai komandai, o ypač šeimos terapeutui Larsui Lundui bei psichologui ir šeimos terapeutui prof. Rolfui Sundetui, supažindinusiems mus su savo darbo metodais ir naratyvine terapija bei jos taikymo būdais, maloniai mus priėmusiems ir pravedusiems mokymus, taip pat padėjusiems ruošti projekto mokomąsias medžiagas ir nuoširdžiai gelbėjusiems visame projekto įgyvendinimo procese. Dėkojame Dalvičo (Dulwich) centro Australijoje specialistams, suteikusiems galimybę mokytis šio unikalaus būdo padėti žmonėms bei davusiems leidimą versti ir adaptuoti įvairius naratyvinės terapijos metodus Lietuvoje. Taip pat dėkojame Psichologinės paramos ir konsultavimo centro psichologų rengtos „Gyvenimo aitvaro“ grupės dalyviams, sutikusiems, kad šioje knygelėje būtų panaudotos įamžintos grupės akimirkos, dalyvių piešiniai bei mintys. Metodiniame leidinyje trumpai pristatoma naratyvinė terapija, jos pagrindiniai principai bei praktinis naratyvinės terapijos metodas – “Gyvenimo aitvaras”, kurį galima taikyti konsultuojant vaikus, jaunimą, šeimas bei grupes. Šis leidinys skirta psichologams, socialiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su asmenimis bei šeimomis, taip pat psichologijos, socialinio darbo, slaugos bei visuomenės sveikatos programų studentams.   Turinys: Pratarmė. 3 Projekto  pristatymas. 4 Naratyvinė terapija. 6 Naratyvinės terapijos atsiradimas. 6 Kaip suprantama problema naratyvinėje terapijoje. 7 Pagrindiniai naratyvinės terapijos principai 8 Žmogaus gyvenimo istorijos naratyvinėje terapijoje. 9 Nuo siaurų, problemos istorijų link išsamių, alternatyvių istorijų. 11 Problemos eksternalizacija. 12 Ryšių atkūrimo (Re-membering) pokalbiai 13 “Gyvenimo aitvaro” metodas. 15 Metodikos atsiradimas. 15 Metodikos tikslas ir taikymo galimybės. 15 Aitvaro simbolis. 16 1 žingsnis. Aitvaro piešimas. 17 2 žingsnis. Aitvaro paleidimas ir dalijimasis istorijomis. 19 3 žingsnis. Vėjai 19 4 žingsnis. Skrydis pučiant stipriems vėjams. 20 Naudota literatūra: 21