Gyvenimo komanda (naratyvinės terapijos metodika)

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Dalintis
Tagged in
Palikti komentarą

Description
 Švipas L., Šidlauskaitė-Stripeikienė I., Stripeikis O., Širvinskienė G. Gyvenimo komanda (naratyvinės terapijos metodika). 2017, p. 17 Trumpas aprašymas: Norime Jums pristatyti metodinį leidinį, kuriame pristatomas praktinis naratyvinės terapijos metodas „Gyvenimo komanda“. Leidinį parengė viešosios įstaigos Psichologinės paramos ir konsultavimo centro specialistų komanda. Metodinis leidinys parengtas vykdant projektą „Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas, pasinaudojant norvegų patirtimi“. Dėkojame projekto rėmėjai – Europos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Taip pat esame dėkingi kolegoms iš Norvegijos – Drameno ligoninės skubios pagalbos šeimai komandai, o ypač šeimos terapeutui Larsui Lundui bei psichologui ir šeimos terapeutui prof. Rolfui Sundetui, supažindinusiems mus su savo darbo metodais ir naratyvine terapija bei jos taikymo būdais, maloniai mus priėmusiems ir pravedusiems mokymus, taip pat padėjusiems ruošti projekto mokomąsias medžiagas ir nuoširdžiai gelbėjusiems visame projekto įgyvendinimo procese. Dėkojame Dalvičo (Dulwich) centro Australijoje specialistams, suteikusiems galimybę mokytis šio unikalaus būdo padėti žmonėms bei davusiems leidimą versti ir adaptuoti įvairius naratyvinės terapijos metodus Lietuvoje. Taip pat dėkojame Psichologinės paramos ir konsultavimo centro psichologų rengtos „Gyvenimo aitvaro“ grupės dalyviams, kurie sutiko, kad šioje knygelėje būtų panaudotos įamžintos grupės akimirkos, dalyvių piešiniai bei mintys. Metodiniame leidinyje trumpai pristatoma naratyvinė terapija, jos pagrindiniai principai bei praktinis naratyvinės terapijos metodas – “Gyvenimo komanda”, kurį galima taikyti konsultuojant vaikus, jaunimą, šeimas bei grupes. Šis leidinys skirta psichologams, socialiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su asmenimis bei šeimomis, taip pat psichologijos, socialinio darbo, medicinos, slaugos bei visuomenės sveikatos programų studentams.   Turinys:

Naratyvinė terapija

Istorija

Problemos sąvoka naratyvinėje terapijoje

Pagrindiniai naratyvinės terapijos principai

Gyvenimo istorijos naratyvinėje terapijoje

Problemos eksternalizacija

Santykių ir ryšių atkūrimo svarba naratyvinėje terapijoje

Istorijų praplėtimas naratyvinėje terapijoje

Naratyvinės terapijos metodai

„Gyvenimo komandos“ metodas