Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras įvairių raidos sutrikimų turintiems vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms jau dešimt metų teikia psichologinę bei psichoterapinę pagalbą. Centro specialistai adaptavo, išbandė ir išleido praktines-mokslines metodikas, paremtas naujaisiais moksliniais psichologiniais tyrimais, visame pasaulyje pripažįstamais naratyvinės, šeimos terapijos bei kognityvinės psichoterapijos metodais bei principais. Šiuos paslaugų teikimo modelius bei savo turimas žinias ir patirtį integravo į naują konsultacinį elgesio sunkumų turintiems vaikams ir jų šeimoms skirtą “Intensyvios pagalbos modelį”. Taikydamas parengtą pagalbos modelį, VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo įgyvendindamas projektą „Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus“, centras teiks intensyvios socialinės integracijos paslaugas bei dalinsis šia patirtimi su Lietuvos specialistais.

Projekto tikslas – remiantis turima teorine bei praktine patirtimi, į Lietuvos socialinių paslaugų sistemą įdiegti specialistų-praktikų sukurtą novatorišką “Intensyvios pagalbos modelį”, skirtą elgesio sunkumų ar sutrikimų turintiems vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms, artimos aplinkos atstovams.

Tikslinė grupė: vaikai/jaunuoliai, turintys elgesio bei emocinių sutrikimų ar sunkumų, jų šeimos bei artimoji aplinka (mokykla, draugai, vietos bendruomenė).

Projekto metu planuojama: 

  • Įdiegti novatorišką „Intensyvios integracijos modelį“, skirtą elgesio sunkumų/sutrikimų turintiems vaikams/jaunuoliams ir jų šeimoms;
  •  Apmokyti savivaldybių, su kuriomis bendradarbiaujama projekto įgyvendinimo metu, specialistus bei vietos bendruomenių atstovus dirbti su parengtu modeliu;
  • Vykdyti modelio apimtyse teikiamų paslaugų bei pasiektų rezultatų mokslinį bei praktinį įvertinimą, tobulinimą bei viešinimą.

Laukiami projekto rezultatai:

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegtas, išbandytas ir įvertintas novatoriškas „Intensyvios integracijos modelis“, bus parengtos ir visuomenei pristatytos modelio taikymo rekomendacijos. Planuojama, kad mokymuose „Intensyvios integracijos modelis“ dalyvaus 114 specialistų iš Jonavos, Kaišiadorių, Kauno rajonų, Marijampolės ir Elektrėnų savivaldybių, o projekto paslaugas gaus 45 vaikai ir šeimos. Bus sukurtas bendradarbiavimo tinklas, suburta kompetentinga vykdytojų komanda, suremontuotos ir pritaikytos tikslinei grupei teikti konsultacijas patalpos. Pasibaigus projektui, jo rezultatų sklaidą vykdys VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras bei mokymuose dalyvavę ir modelio taikymo veiklų apmokyti savivaldybių specialistai.

Įdiegtas ir įvertintas naujas socialinių paslaugų modelis, dirbant su tiksline grupe, bei apmokyti vietos bendruomenių specialistai sudarys sąlygas projekto rezultatų ilgalaikiškumui, naujų veiklų ir projektų diegimui.

Projektas įgyvendinamas kartu su projekto partneriu: Nordic Baltic Organization for Professionals Working with Children and Adolescents (Norvegija).

 

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos SVEIKATA lėšomis.

Projekto finansavimui skirta 275914,50 Eu