“Vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų psichologinio atsparumo ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas“

PROJEKTAS „Metodinės medžiagos – programos “Vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų psichologinio atsparumo ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas“ parengimas, išbandymas ir pristatymas psichikos sveikatos gerinimo srityje dirbantiems specialistams“.

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija.

Fondo lėšomis finansuojama suma – 60.000 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022 m. rugpjūčio-lapkričio mėn.

 

Projekto tikslas – ugdyti vaikų ir paauglių, jaunimo, dirbančių asmenų ir vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžius ir socialines-emocines kompetencijas pasitelkiant meno intervencijas; parengti, išbandyti ir pristatyti metodinę medžiagą – programą “Vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų psichologinio atsparumo ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas“.

Tikslinės grupės – veiklos skirtos plačiajai visuomenei (vaikams, jaunuoliams, suaugusiems ir vyresnio amžiaus), kuriai specialistai ves psichologinio atsparumo mokymus. Artimoji tikslinė grupė – specialistai, dirbantys su žmonėmis (psichologai, socialiniai darbuotojai, konsultantai, jaunimo darbuotojai ir tt).

Projekto veiklos:

–                    Metodinės  medžiagos – programos “Vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų psichologinio atsparumo ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas“ parengimas ir išleidimas;

–                    Pilotinis programos taikymas – „Psichologinio atsparumo ugdymo“ mokymai;

–                    Mokymai  specialistams programos “Vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų psichologinio atsparumo ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas“ pristatymas (teoriniai mokymai, sunkių atvejų aptarimas, supervizijos-konsultacijos specialistams.

Laukiami rezultatai:

–                    Parengta ir išleista metodinė  medžiaga – programa “Vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų psichologinio atsparumo ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas“    Metodika Psichologinio atsparumo bei socialinių kompetencijų ugdymas.

–                    Vyks trys pilotinių mokymų “Psichologinio atsparumo ugdymas“ ciklai (3 ciklai x 10 užsiėmimų po 3 val. (viso: 30 val.).  Kiekviename dalyvaus po 12-15 dalyvių: pirmuose mokymuose vaikai, antruose – jaunuoliai, trečiuose – suaugę ir vyresnio amžiaus tikslinės grupės žmonės. Viso apie 45 tikslinės grupės dalyvių.

–                    Pilotinių mokymų “Psichologinio atsparumo ugdymas“ metu dalyviai gaus teorinių ir praktinių psichologinių, psichoterapinių žinių: mokinsis pažinti save ir savo stiprybes, valdyti kylančius sunkumus, augins save kaip asmenybę MENO pagalba (naudojant dailės, vaidinimo, rašymo metodus) bei novatoriškus Naratyvinės bei Kognityvinės terapijos metodus (pvz.: „savo istorijos piešimas, vaidinimas, perkūrimas ir pasakojimas“; „laiškų sau rašymas įvardijant iracionalias mintis“ ir t.t.).

–                    Vyks septyni mokymai programos “Vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų psichologinio atsparumo ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas“ pristatymas“. Kiekviename dalyvaus po 15-20 dalyvių – specialistų, dirbančių psichikos sveikatos stiprinimo srityje. Viso mokymuose dalyvaus apie 120 psichologinę, konsultacinę pagalbą teikiančių specialistų.