Narkomanijos prevencijos programa

Nuo 2002 m. PPKC vykdo narkomanijos prevencijos programą. Dirbant su jaunimu naudojami aktyvūs metodai, kurie ne tik padeda geriau priimti informaciją, bet ir ugdo socialinius įgūdžius, padeda atsispirti neigiamai bendraamžių įtakai. Jaunimui, kuris jau turi problemų su narkotinių medžiagų vartojimu, teikiama kvalifikuota psichologinė pagalba.

Pirminės narkomanijos prevencijos projektas „STOP“

Tęstinio projekto tikslas: vykdyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją vaikų ir jaunimo tarpe, informuojant apie narkotinių medžiagų žalą, ugdant teigiamus gyvenimo įgūdžius, pozityvias vertybines nuostatas.

Projekte dalyvavo 9 vidurinės mokyklos ir 5 gimnazijos iš Kauno miesto ir rajono. Iš viso 14 seminarų dalyvavo 250 vyresniųjų klasių moksleivių. 6 mokyklose buvo suorganizuotos narkomanijos prevencijos akcijos „Mokykla be narkotikų“.

Projektas „Tiltas“

Šio projekto tikslas – vykdyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją rizikos grupės jaunimo tarpe. Įvyko 15 seminarų ir 8 socialinių įgūdžių lavinimo grupės, kuriuose dalyvavo 211 dalyvių iš globos įstaigų, dienos centrų. 25 jaunuoliams buvo suteiktos 165 psichologo konsultacijos.

 

„Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija rizikos grupės jaunimo tarpe“

Projekte dalyvavo 88 vaikai iš globos įstaigų, dienos centrų. Įvyko 23 socialinių įgūdžių lavinimo grupės, kuriose paaugliai mokėsi spręsti iškylančias problemas ir konfliktus, atsispirti neigiamam grupės spaudimui, formuoti savo nuomonę ir ją išreikšti, kelti pasitikėjimą savimi bei aplinkiniais, atpažinti ir išreikšti savo jausmus.

Tikslas: Vykdyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją rizikos vaikų ir jaunimo tarpe, informuojant apie narkotinių medžiagų žalą, ugdant teigiamus gyvenimo įgūdžius, pozityvias vertybines nuostatas bei gebėjimus, stiprinančius atsparumą, psichiką veikiančių medžiagų vartojimui.

Projektas skirtas socialinės rizikos grupės vaikams ir jaunimui – gyvenantiems globos įstaigose ar probleminėse šeimose. Projekto dalyviai suskirstyti į mažas grupeles dalyvauvo programoje (socialinių įgūdžių lavinimo grupės ir prevenciniai seminarai). Vaikams turintiems elgesio ar emocinių problemų buvo pasiūlytos profesionalios psichologo paslaugos. Su vaikais ir jaunimu dirbo specialiuose mokymuose dalyvavę studentai savanoriai.

Projektą finansavo: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.