Novatoriškų socialinių paslaugų kūrimas ir teikimas Kaune

Psichologinės pramos ir konsultavimo centras, bendradarbiaudamas su kitomis organizacijomis: Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriumi, Vilijampolės socialinės globos namais, Kauno apskrities moterų krizių centru, VšĮ Moters pagalba moteriai, motinos ir vaiko paramos-labdaros fondu “Aušta”, vykdo projektą “Novatoriškų socialinių paslaugų kūrimas ir teikimas Kaune: ekspertinės psichologinės konsultacijos, inovatyvus krizių įveikimo modelis, remiantis naratyvine terapija”, kuriuo siekia kurti ir teikti Kaune novatoriškas socialines paslaugas.

Projekto tikslinė grupė: krizinėje situacijoje esančios ir su įvairiais sunkumais susiduriančios Kaune gyvenančios šeimos ir jų nariai. Jiems skirtos projekto metu kuriamos bei teikiamos novatoriškos socialinės-psichologinės paslaugos.

Kokybiniai projekto rezultatai arba nauda tikslinei grupei:

–       Sukurtos naujos – novatoriškos socialinės-psichologinės paslaugos leis asmenims ir šeimoms krizėje gauti geresnę/efektyvesnę/greitesnę socialinę-psichologinę pagalbą;

–       Specialistai – praktikai prisidės prie naujausiais pasauliniais tyrimais/metodais besiremiančio krizių įveikimo modelio, kuris padės specialistams konsultantams teikti pirminę – greitąją pagalbą krizėje esančiam asmeniui, kūrimo;

–       gerės Kauno visuomenės supratimas apie teikiamas psichologines-socialines paslaugas, didės šių paslaugų priimtinumas bei prieinamumas;

–       augs teikiamų socialinių paslaugų kokybė, augs specialistų kvalifikacija, dalinimasis gerąja patirtimi;

–       didės susipažinimas tiek su teikiamomis paslaugomis, tiek su paslaugų teikėjais: psichologais, konsultantais; tokiu būdu mažės šių paslaugų mistifikavimas bei bus griaunami dažniausiai pasitaikantys mitai apie jų teikimą;

–       didės žinomumas apie galimybes gauti kokybiškas psichologines-socialines paslaugas; didės savalaikis kreipimasis šios pagalbos, o visa tai gerins Kauno visuomenės psichikos sveikatos būklę: šeimose gerės psichologinė atmosfera, didės vienas kito supratimas bei palaikymas.

 

Projektas įgyvendintas Kaune, Psichologinės paramos ir konsultavimo centre (Laisvės alėja 38 C, Kaunas) 2017 metų balandžio – gruodžio mėnesiais.

Projektas dalinai finansuotas Kauno miesto savivaldybės “Iniciatyvos Kaunui” programos.