Pagalba vaikams

Projektas “Kompleksinės psichologinės – socialinės paslaugos vaikams, patyrusiems smurtą”

Projektas dalinai finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos, vykdomas nuo 2003 metų.

Pagrindinis projekto tikslas – suteikti kompleksinę psichologinę, psichoterapinę, socialinę, teisinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams ar netiesioginio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams iš buvusios Kauno apskrities savivaldybių.

Pagrindinės veiklos:
  • vaikų emocinės būklės ir psichologinio stovio įvertinimas,
  • psichologinės/psichoterapinės bei socialinės pagalbos (individualios ir grupinės) teikimas vaikams, kurie yra patyrę smurtą ar prievartą;
  • psichologinės pagalbos ir/ar psichologinio švietimo teikimas vaikų artimiesiems;
  • tėvystės įgūdžių stiprinimo grupės.

Vykdydami projektą bedradarbiaujame su vietos vaiko teisių apsaugos skyriais (Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Raseinių, Prienų, Birštono bei Jurbarko), taip pat su vaikų globos institucijomis.

Per metus šios paslaugos suteikiamos apie 200 vaikams ir jų šeimų nariams.

Kokia pagalba yra teikiama ?

Visų pirma atliekamas diagnostinis psichologinės būklės bei socialinės situacijos įvertinimas (jį gali atlikti tarpdisciplininė specialistų grupė: psichologas, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, grupių vedantysis). Šio įvertinimo pagrindu rengiamos rekomendacijos tolimesnei pagalbai, taip pat yra vertinama kokie metodai leis pasiekti norimą pokytį. Pavyzdžiui yra vertinama koks terapinis metodas bus efektyviausias elgesio pokyčiui ar labiausiai padės vaikui ir jo artimiesiems išgyventi krizę.

Mamydami, kad efektyviausia pagalba vaikams yra teikiama šeimoje, į visus terapinius procesus įtraukiame artimiausius vaikus žmones arba teikiame jiems individualų/porų konsultavimą.

Teikiama pagalba:
  • Psichodiagnostinis įvertinimas (taip pat išvadų, rekomendacijų rengimas);
  • Individuali psichologinė ir psichoterapinė pagalba;
  • Grupinė psichoterapija: psichologinės, socialinių įgūdžių grupės;
  • Meno, dailės, žaidimų terapija;
  • Socialinio darbuotojo konsultavimas, pagalba;
  • Psichologinis švietimas tėvams, tėvystės įgūdžių lavinimo grupės.