Bendruomeninių ir pagalbą teikiančių specialistų gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje

Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir konsultavimo centras parengė projektą “Konsultacinę pagalbą teikiančių specialistų gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje”. Jo tikslas – stiprinti bendruomeninius gebėjimus savižudybių prevencijos srityje, bendruomenėje teikiamas paslaugas, proaktyvią pagalbą.

 

Turėdami patirties bei žinių, Psichologinės paramos ir konsultavimo centro komanda, kartu su praktikais partneriais, pasinaudodami naujaisiais moksliniais psichologiniais tyrimais, visam pasaulyje pripažįstamais naratyvinės bei kognityvinės psichoterapijos metodais bei principais, planuoja apklausti psichologus praktikus, surinkti gerosios patirties pavyzdžius ir parengti psichologinių – praktinių metodų rinkinius “Konsultacinė pagalba emocinėje krizėje esančiam vaikui, paaugliui ir jo šeimai” bei “Konsultacinė pagalba emocinėje krizėje esančiam suaugusiam asmeniui”. Jų tikslas – padėti specialistui konsultantui teikti pirminę – greitąją pagalbą krizėje esančiam asmeniui (apibrėžtų pirmų penkių susitikimų su krizėje esančiu asmeniu tikslus, metodus bei psichologinės pagalbos būdus).

Šių metodų rinkinių pagrindu bus išleista mokomoji metodika “Geroji patirtis: kaip nepamesti žmogaus tarp kėdžių. Pagalba pagalbą teikiantiems”. Visa išleista medžiaga būtų laisvai prieinama visiems Lietuvoje dirbantiems specialistams.

Taip pat ši metodika būtų pristatyta Lietuvos savivaldybėse dirbantiems konsultantams. Vyktų mokymai, atvejų aptarimo grupės bei supervizijos-konsultacijos pagalbą teikiantiems specialistams specialistams.

Projekto tikslinė grupė – su krizėje esančiais žmonėmis dirbantys specialistai-konsultantai: psichologai, psichoterapeutai, socialiniai darbuotojai. Projekto tikslas – padėti jiems teikti greitąją pagalbą krizėje esančiam asmeniui.