Skubios pagalbos teikimas

PPKC, kartu su partneriais Kauno mieste vykdo skubios pagalbos teikimą žmonėms, kurie išgyvena krizę, turi savižudiškų minčių ar bandė žudytis. Visas pagalbos galimybes galima rasti www.tunesivienas.lt

Projekto vizija – mažėjantis Kauno miesto gyventojų savižudybių bei bandymų žudytis skaičius dėl efektyvaus ir nuolatinio tarpsektorinio bendradarbiavimo, užtikrinant ankstyvą savižudybės rizikos atpažinimą ir laiku suteiktą reikiamą pagalbą ketinantiems, bandžiusiems žudytis bei jų ir nusižudžiusiųjų asmenų artimiesiems.

Projekto tikslas – sumažinti savižudybių skaičių Kauno mieste , kuris būtų ne didesnis kaip 15 atvejų 100 tūkst. gyventojų, sukuriant veikiančią, tarpsektoriniu bendradarbiavimu pagrįstą sistemą.

Uždaviniai:

  • Sukurti bei įdiegti efektyvią ir nuolatinę tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą bei užtikrinti nuolatinį ir ilgalaikį kokybės vertinimą ir sistemos tobulinimą.
  • Sukurti sistemą, kuri užtikrintų kokybiškas psichikos sveikatos paslaugas  asmenims,  esantiems psichologinėje krizėje, turintiems savižudiškų minčių ar ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti bei nusižudžiusiųjų artimiesiems.
  • Įgyvendinti mokymo programą specialistams, susiduriantiems su savižudybės rizikos asmenimis, kurių metu įgytos žinios leistų atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti riziką bei efektyviai į ją reaguoti.
  • Parengti informacijos viešinimo strategiją informacijos skleidimui apie savižudybių prevenciją Kauno miesto gyventojams ir ją įgyvendinti.