Smurto mažinimo programa

Projektai finansuoti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 • „Psichologinis vyrų krizių centras“;
 • „Psichologinių – socialinių paslaugų teikimas smurtą šeimoje patyrusioms moterims“;
 • „Psichologinių-socialinių paslaugų teikimas prekybos žmonėmis aukoms“.

 

„Psichologinių – socialinių paslaugų teikimas smurtą šeimoje patyrusioms moterims“

 

Pagrindinis projekto tikslas – suteikti psichologinę, socialinę, teisinę, šviečiamąją pagalbą smurtą šeimoje patyrusioms moterims. 2007 metų projekte dalyvavo 72 moterys, joms suteikta 358 psichologinių konsultacijų, įvyko 14 savipagalbos grupių.

Šio projekto tikslas yra suteikti kompleksinę psichologinę, socialinę, teisinę, šviečiamąją pagalbą smurtą (psichologinį – nuolatinis žeminimas, menkinimas; fizinį bei seksualinį smurtą) patyrusioms Kauno mieste ir rajone gyvenančioms moterims.

Padedant konsultantui moterys galėjo ieškoti vidinių stiprybių, spręsti psichologines problemas, didinti psichologinę brandą, analizuoti turimą patirtį, ugdyti psichologinį atsparumą, savarankiškumą, apsisprendimą imtis atsakomybės už savo sprendimo ir elgesio pasekmes. Socialinis darbuotojas padėjo susirasti laikinąjį būstą bei darbą.

Savipagalbos grupių metu dalyvės pristatydavo savo ir išklausydavo kitų turimas problemas, kartu ieškojo sprendimų, mokėsi suteikti ir priimti aplinkinių palaikymą. Susitikimų metu  pateikiamos žinios, santykių su aplinka atkūrimas, bendravimo įgūdžių formavimas, remiančios aplinkos sukūrimas.

Projekto veiklos:
 • Moterims teikiama psichologinė-psichoterapinė pagalba.
 • Susirinkus grupei – vyksta savipagalbos grupės.
 • Konfidencialus psichologinis konsultavimas internetu.
 • Mokymai specialistams.
 • Socialinė, teisinė pagalba teikiama pagal poreikį.

 

„Psichologinis vyrų krizių centras“

Pagrindinis projekto tikslas: Suteikti psichologinę, socialinę bei šviečiamąją pagalbą smurtautojams, siekiantiems atsikratyti smurtinio elgesio, bei vykdyti smurto prevenciją. Padedant konsultantui vyrai ir jų šeimos nariai galėjo spręsti psichologines problemas, didinti psichologinę brandą, analizuoti turimą patirtį, sugebėjimą valdyti kylančius jausmus (ypatingai pyktį), apsisprendimą imtis atsakomybės už savo sprendimo ir elgesio pasekmes. 2007 metų projekte dalyvavo 37 vyrai. Suteiktos 223 psichologinės konsultacijos, su 13 vyrų dirbo socialinė darbuotoja. Taip pat teiktos psichologinės konsultacijos internetu.

Projekto veiklos:
 • Vyrams teikiama psichologinė-psichoterapinė pagalba.
 • Konfidencialus psichologinis konsultavimas internetu.
 • Mokymai specialistams.
 • Socialinė, teisinė pagalba teikiama pagal poreikį.

 

„Psichologinių – socialinių paslaugų teikimas prekybos žmonėmis aukoms“

Šio projekto tikslas yra suteikti kompleksinę psichologinę, socialinę, teisinę, šviečiamąją pagalbą smurtą (psichologinį – nuolatinis žeminimas, menkinimas; fizinį bei seksualinį) patyrusioms Kauno mieste ir rajone gyvenančioms moterims. Projektas vykdytas bandradarbiaujant su „Lietuvos Caritas“. 2007 metų projekte dalyvavo 36 prekybos žmonėmis aukos ir aukšto pažeidžiamumo lygio merginos. Joms suteiktos 193 konsultacijos. Suorganizuota 10 informacinių – prevencinių seminarų merginoms, priklausančioms padidintos rizikos grupei ir galinčioms tapti prekybos žmonėmis aukomis. Seminaruose dalyvavo 101 mergina.

Projekto veiklos:
 • Moterims teikiama psichologinė-psichoterapinė pagalba.
 • Susirinkus grupei – vyksta savipagalbos grupės.
 • Konfidencialus psichologinis konsultavimas internetu.
 • Mokymai specialistams.
 • Socialinė, teisinė pagalba teikiama pagal poreikį.

 

„Psichologinė – socialinė pagalba jaunimui, išgyvenančiam krizes“

Projekto tikslas – teikti kvalifikuotą psichologinę – socialinę pagalbą jaunuoliams, išgyvenantiems krizes, vykdyti smurto prevenciją bei ugdyti taikius konfliktų sprendimo įgūdžius, pozityvias vertybines nuostatas.