Mediacijos paslaugos

ŠEIMOS MEDIACIJA – alternatyvus, savanoriškumo ir konfidencialumo principais grįstas į ateitį orientuotas ginčų sprendimo būdas. Jo metu šalys, padedamos neutralaus ir nešališko mediatoriaus, siekia rasti joms priimtinus ginčo sprendimo būdus.

Prieš kreipiantis į teismą, šeimos mediacijos paslaugomis siūlome pasinaudoti jei turite ginčų:
– tarp sutuoktinių (dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų suderinimo);
– tarp nepilnamečio vaiko tėvų (vaiko gyvenamosios vietos ir/ar bendravimo tvarkos su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų nustatymo, išlaikymo lėšų vaikui išlaikyti teikimo, vaiko auklėjimo ir priežiūros sąlygų);
– tarp tėvų ir nepilnamečių vaikų (vaiko gyvenamosios vietos ir/ar bendravimo tvarkos su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų nustatymo, išlaikymo lėšų vaikui išlaikyti teikimo);
– tarp nepilnamečių vaikų tėvų ir artimųjų giminaičių ar vaikui emociškai artimų kitų giminaičių (vaiko bendravimo tvarkos su artimaisiais giminaičiais ar vaiko giminaičiais, su kuriais vaiką sieja emociniai ryšiai, nustatymas).

KODĖL VERTA PASINAUDOTI MEDIACIJOS PASLAUGOMIS?
– Išvengsite bylinėjimosi teisme išlaidų;
– Mediacijos procesas yra konfidencialus;
– Patys dalyvausite ir priimsite sprendimus dėl jus ir jūsų vaiką liečiančių ginčo klausimų;
– Pačių priimtus sprendimus bus lengviau įgyvendinti.

Mediacijoms galite registruotis telefonu 8 673 22562.

Image module