Projektai

  • Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų rizikos vaikams ir šeimoms plėtra, pasinaudojant norvegų patirtimi
  • Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas, pasinaudojant norvegų patirtimi / Strengthening the capacities of Municipality institutions professionals’ to work with risk families leveraging Norwegian experience
  • Savižudybių prevencijos programa
  • Kompleksinės (psichologinės, psichoterapinės, socialinės) paslaugos šeimoms
  • Kompleksinė (psichologinė, socialinė) pagalba smurtą patyrusiems vaikams
  • Integracijos į darbo rinką programos socialinės rizikos asmenų programos
  • Prevencijos programos, skirtos rizikos grupės jaunimui ir šeimoms (nusikalstamo elgesio, narkotikų, alkoholio vartojimo prevencija, dienos centras)
  • Atskirtyje esančių asmenų integracijos programos
  • Lyderystės ugdymo programos
  • Mokymai psichologams, socialiniams bei kitiems darbuotojams

Vykdomi projektai

Tarptautiniai projektai

Metodikų ir mokomųjų knygų rengimas

Kiti projektai