Projektai

 • Bendruomeninių ir pagalbą teikiančių specialistų gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje
 • Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų rizikos vaikams ir šeimoms plėtra
 • Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas / Strengthening the capacities of Municipality institutions professionals’ to work with risk families
 • Savižudybių prevencijos programa
 • Kompleksinės (psichologinės, psichoterapinės, socialinės) paslaugos šeimoms
 • Kompleksinė (psichologinė, socialinė) pagalba smurtą patyrusiems vaikams
 • Integracijos į darbo rinką programos socialinės rizikos asmenų programos
 • Prevencijos programos, skirtos rizikos grupės jaunimui ir šeimoms (nusikalstamo elgesio, narkotikų, alkoholio vartojimo prevencija, dienos centras)
 • Atskirtyje esančių asmenų integracijos programos
 • Lyderystės ugdymo programos
 • Mokymai psichologams, socialiniams bei kitiems darbuotojams

Vykdomi projektai

Tarptautiniai projektai

Metodikų ir mokomųjų knygų rengimas

Kiti projektai