Be tėvų globos likusių jaunuolių socializacijos ir integracijos į darbo rinką programa

Metodinis leidinys “Be tėvų globos likusių jaunuolių socializacijos ir integracijos į darbo rinką programa”, 2011, p.104