Asmeninio asistento paslaugas teikiančių specialistų atranka

Všį “Psichologinės paramos ir konsultavimo centras” kviečia dalyvauti asmeninio asistento paslaugas teikiančių specialistų atrankoje. Atrankos tikslas – atrinkti specialistus, teiksiančius kokybiškas asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine

Kvietimas dalyvauti mokymuose  “Krizė. Pagalba konsultantams”

KVIETIMAS DALYVAUTI MOKYMUOSE “KRIZĖ. PAGALBA KONSULTANTAMS”   Mokymų tikslas– specialistų/konsultantų: psichologų, psichoterapeutų, socialinių darbuotojų, dirbančių su asmenimis bei šeimomis, kurie galimai išgyvena psichologinę – emocinę krizę, teorinių žinių apie krizę, jos

Nauja programa vyresnio darbingo amžiaus žmonėms 54+

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras pradeda vykdyti Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Socialinės įtraukties programa vyresnio darbingo amžiaus asmenims Kauno mieste ir rajone“. Kviečiame vyresnio amžiaus Kauno miesto ir rajono

STEP mokymai

Kas yra STEP programa ir kodėl ji naudinga kiekvienam, auginančiam vaiką? STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, kuria siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. STEP programa

„One team“ programa(galerija)

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras bendradarbiauja su vyrų krepšinio komanda Kauno „Žalgiris“ Eurolygos inicijuotame ir visoje Europoje vykdomoje „One Team“ programoje. Programos laikotarpis 3 mėnesiai, numatyta 12 susitikimų, kurie vyks,

Parengtos naujos metodikos

Norime pasidžiaugti, kad centro specialistų komanda parengė ir išleido naujas Naratyvinės terapijos metodikas: „Gyvenimo istorija“; „Gyvenimo medis“; „Aitvarai“ ir „Gyvenimo komanda“. Norinčius šias metodikas taikyti savo darbe kviesime į jų

Konferencijos „Naratyvinis požiūris į pasaulį“ atgarsiai

Dėkojame visiems dalyvavusiems už didelį susidomėjimą bei išreikštas mintis/idėjas ką galime toliau daryti vystydami Naratyvinę praktiką Lietuvoje. Dėkojame projekto rėmėjams: Europos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Gebėjimų stiprinimas ir