Gebėjimų stiprinimo programa

Socialinis projektas “Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas, pasinaudojant norvegų patirtimi“

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras – socialinės srities nevyriausybinė organizacija, pradeda vykdyti tarptautinį projektą “Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas”. Projektą remia Europos 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas.

Projekto idėja

Bendrai žinoma, kad Lietuvos visuomenės psichologinė sveikata nėra gera: socialiniai bei moksliniai tyrimai rodo aukštus savižudybių ir agresijos rodiklius, nemažą rizikos grupei priskiriamų vaikų ir jaunimo dalį, šeimose dažnai esantį smurtinį elgesį. Konsultavimas, kaip vienas efektyviausių psichologinės brandos gerinimo būdų, gali padėti tai spręsti. Tačiau efektyvios konsultavimo paslaugos (teikiamos tiek psichologo, tiek socialinio darbuotojo) Lietuvoje, ypač mažesniuose miesteliuose, yra sunkiai pasiekiamos. Norvegų terapeutai jau dešimt metų taiko „Į šeimą orientuotą“ sisteminį terapijos modelį, kurio viena pagrindinių dalių – naratyvinė terapija. Projekto metu numatyta tobulinti šį metodą, Dulwich centre mokintis naratyvinės terapijos ir rengti bendrą lietuvių ir norvegų metodą. Naratyvinė terapija orientuota dirbti su sunkiomis rizikos šeimomis, siekia padėti šeimai pačiai pamatyti savo stiprumus ir silpnybes bei gerinti tarpusavio bendravimą. Orientuojamasi į pozityvųjį asmenų priėmimą, ieškoma stiprių šeimos pusių. Praktinių užsiėmimų tikslas –padėti šeimai pamatyti savo sunkumų galimus sprendimo būdus. Modelis orientuotas ieškoti paramos šaltinių socialinių santykių lygmenyje, todėl nėra sudėtingas ir lengvai pritaikomas tiek socialinių darbuotojų, tiek psichologų darbe.

Projekto tikslas

Patobulinti pristatyti “Naratyvinę terapiją” kaip norvegų sisteminės šeimos konsultavimo modelio svarbiausiąją dalį; sustiprinti paslaugas rizikos grupės vaikams ir jaunimui teikiančių socialinių bei jaunimo darbuotojų, psichologų gebėjimus teikti kvalifikuotas socialines-psichologines paslaugas.
Projekto pagrindinis rezultatas:  patobulintas bei pristatytas naratyvinės terapijos modelis kaip dalis norvegų taikomo sisteminis šeimos konsultavimo.

Uždaviniai:
  • Išleista metodinė-praktinė knyga;
  • Sustiprinti paslaugas rizikos grupės vaikams ir jaunimui teikiančių socialinių darbuotojų bei psichologų gebėjimai. 13 rajonų (Alytuje, Elektrėnuose,, Jonavoje, Jurbarke, Kaune, Kauno raj., Kėdainiuose, Klaipėdoje, Marijampolėje, Prienuose, Raseiniuose, Šiauliuose, Vilniuje) vyks mokymai bei supervizijų grupės.
Projekto vykdymo eiga
  • 2015 spalio 8 d. vyko projekto pristatymo renginys. Jo metu pristatytas pradedamas projektas, jo pagrindinės mintys, tikslai, veiklos bei tikslinės grupės. Dalyviai: socialiniai darbuotojai, psichologai, Psichologinės paramos ir konsultavimo centro socialnių partnerių, vaikų teisių apsaugos skyrių, socialinės paramos skyrių bei nevyriausybinėms organizacijų atstovai.
  • 2015 rugpjūčio mėn. lietuviai ekspertai dalyvavo naratyvinės terapijos mokymuose Dulwich centre, Adelaidėje.
  • 2016 vasarį norvegai, projekto partneriai, dalyvavo naratyvinės terapijos mokymuose Dulwich centre, Adelaidėje.
  • 2016 kovo mėn. lietuviai dalyvavo mokymuose Dramene, Norvegijoje.
  • 2016 kovo – birželio mėn. lietuviai ekspertai vedė mokymus trylikos savivaldybių darbuotojams (socialiniams darbuotojams, psichologams) “Naratyvinė terapija – kaip vienas iš sisteminių šeimos konsultavimo modelių” (32 ak. val.). Viso 236 dalyvių.
  • Šiuo metu vyksta grupinės ir individualios supervizijos mokymų dalyviams.

NGO Psychological Support and Counseling Center has developed a project „Strengthening the capacities of Municipality institutions professionals’ to work with risk families leveraging Norwegian experience”

Project financed by 2009-2014 Norwegian Financial Mechanism Programme LT10 “Capacity-Building and Institutional Cooperation between Beneficiary State and Norwegian Public Institutions, Local and Regional Authorities”.

Project Partner:

Family team in Ambulance Family section of Drammen hospital.

Project duration:

2015 September – 2017 April
The aim – to convey the knowledge and experience of the Kingdom of Norway and strengthen the capacities of Lithuania’s municipality institution professionals’ to provide social services to risk families.

Goals:

1) To convey Norwegian specialists’ experience preparing „Narrative therapy. Family based practice model“ and adapting it in Lithuanian context.

2) To strengthen the Lithuania’s municipality social institutions professionals’ administrative and public skills.

Target group: professionals, working in Lithuania’s municipality social institutions (social workers, psychologists, administration).

Project activities:

Trainings in Dulwich centre: trainings took place in Dulwich center (Adelaide/Melbourne, Australia). They were conducted by therapists of this center. Four members from this project participated in the trainings: two experts from Psychological Support and Counselling Center and two representatives of the Partner – Norwegian therapists.

Trainings in Norway: trainings took place in Drammen, Norway. They were leaded by representatives of the partner – Norwegian therapists: dr. Rolf Sundet (defended his doctor degree studying the efficacy of this method) and Lars Lund (clinical social worker). A group of 5 lithuanian experts participated in the trainings (psychologists, who later will prepare and lead trainings in Lithuania for local municipality specialists). Trainings programm – 5 days. Main goals of the trainings was:

  • to get acquainted with Norwegian experience and their “Family based practice” model. The main aim is to observe practical aspects of norvegian work.
  • and to discuss and create new methodology „Work with the family, based on narrative and systemic family therapy”. It will be based on both the Norwegian partner existing methods and Dulwich centre narative therapy.

Preparation and publishing of methodical tools: preparation of educational book “Narative therapy”; four methodological publications „The Tree of Life“, „The Team of Life“, “Kites”, “The History of live”.

They are based on both the Norwegian partner existing methods and Dulwich centre narative therapy.

Trainings for Lithuanian professionals, group and individual supervisions for Lithuanian professionals. In 13 districts were gathered 13 groups of average 16 participants in each. One group participated in 4 days (2 seminars for 2 days) trainings (altogether 52 trainings for 232 specialists). In these trainings participated social workers, psychologists working with risk families in social services centers. Each participant of the trainings participated in two days of group supervisions (for discussions about difficult cases and application of practical techniques). In each district (13) were organized two days of group supervisions with average 16 members (for 16 academic hours). Totally 208 hours. Qualitative result: improved competences of participants to work with risk family as a unit, deepened understanding of the model and resolved difficult work cases.

Final conference. Aim: to present project results and achievements. Project partner experts, Norwegian therapists: dr. Rolf Sundet (defended his doctor degree studying the efficacy of this method) and Lars Lund (clinical social worker) participated in it.

Image module