Mokomoji knyga „Krizė. Konsultacinė pagalba“ ir mokomieji leidiniai

Mokomoji knyga “Krizė. Konsultacinė pagalba”

Autoriai: dr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė, dr. Julius Neverauskas.
Recenzavo: dr. Paulius Skruibis

Temos:
Krizė: apibrėžimas, sudedamieji faktoriai, etapai, įveikos įgūdžiai, vaikų krizė, šeimos krizė;
Potrauminio streso sutrikimas (PTSS): apibrėžimas, tipologija, simptomai, kaip gydyti;
Krizė ir savižudybės: su savižudybe susijusios krizės ypatumai, konsultacinės pagalbos išskirtinumas (darbas su ketinančiu nusižudyti, su mėginusiais nusižudyti, su artimaisiais);
Krizių intervencija: apibrėžimas, esmė bei tikslai, krizių intevencijos metodikos, integruotas darbo su patiriančiais krizę asmenimis modelis “BŪK”;
Pagalba krizių konsultantui ir t.t.

Mokomoji knyga “Konsultacinė pagalba emocinėje krizėje esančiai šeimai ir vaikams”

Autoriai: dr. Giedrė Širvinskienė, dr.Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė,
Recenzavo: dr. Šarūnė Magelinskaitė-Legkauskienė, dr. Rytis Pakrosnis

Temos:
Psichologinė krizė. Požymiai ir etapai.
Šeima: gyvenimo ciklai ir iššūkiai, situacinės krizės šeimoje, šeimos atsparumas.
Krizę išgyvenančios šeimos ypatumai.
Vaiko krizės požymiai ir pasekmės.
Krizių intervencija.
Specifiniai metodai dirbant su vaiku ir šeima.
Kūrybiniai metodai dirbant su vaiku.
Darbas su tėvais, siekiant padėti vaikui.

Metodinis leidinys “Kognityvinė elgesio terapija. Konsultacinė pagalba emocinėje krizėje”

Autoriai: dr. Julius Neverauskas, dr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė

Temos:
Kognityvinė elgesio terapija (KET): istorija, savybės, procesas, taikymas klinikinėje praktikoje;
KET metodikos ir technikos (darbas su mąstymu, emocijomis, elgesiu);
Krizių intervencija ir KET: tikslai, specifiniai metodai, krizių intevencijos metodikos, integruotas darbo su patiriančiais krizę asmenimis modelis “BŪK” ir t.t.

Knygas galima įsigyti paskambinus centro telefonu 867322562.