Lietuvos regionų jaunimo aktyvaus pilietiškumo ugdymas

Projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių aktyvų pilietinį dalyvavimą Lietuvos socialiniuose bei viešosios politikos procesuose, prisidėti gerinant pilietinio ugdymo kokybę. Lietuvos regionų jaunimo socialinė, pilietinė situacija nėra gera: aukštas migracijos bei skurdo lygis, aukštas nedarbas, mažas pilietiškumas, neįsitraukimas į visuomeninį, pilietinį gyvenimą. Taip pat trūkumas efektyvių, įtraukiančių jaunimui skirtų pilietinio ugdymo programų. Projektas tiesiogiai orientuojasi į pagrindinį APF tikslą – stiprinti pilietinę visuomenę ir rezultatą – siekia sustiprėjusios pilietinės visuomenės ir aktyvaus pilietiškumo Lietuvoje, orientuojantis į vieną pažeidžiamiausių ir svarbiausių visuomenės grupių –  regionų jaunimą. Projekto veiklos, rezultatai:

  • Parengta metodinė priemonė „Jaunimo pilietiškumo ugdymas – BeACTIVE“ ir jos priedai;
  • Suorganizuoti mokymai su jaunimu dirbantiems specialistams. Jie bus apmokinti aktyvių pilietiškumo ugdymo metodų. Mokymuose sudalyvaus  200 dalyvių iš 10 Lietuvos apskričių.
  • Suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės jaunuoliams (pilietiškumo, kūrybiškumo ugdymas, įtraukimas į vietos problemų sprendimus); viso įvyks 10 dirbtuvių; 400 dalyvių iš 10 Lietuvos apskričių.
  • Internetinės platformos „BeACTIVE – 100 idėjų Lietuvai“ sukūrimas https://www.idejulaboratorija.lt/;
  • Idėjų festivalis „BeACTIVE”.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

 

Project name: Active citizenship education for the youth from Lithuanian regions. Project duration: 36 months

Problem: the social and civic situation of the youth from Lithuanian regions is not well: there exists a high level of migration, poverty, a high rate of unemployment, a low sense of citizenship, people hardly get involved in public and civic activities. There also exists a lack of inclusive and effective citizenship education programmes for the youth. The effect sought and it‘s coherence with the goals of the programme: the project is directly oriented into the main goal of APF – to strenghten the civic community, as well as the result – a strong civic community and active citizenship in Lithuania. The target group is one of the most vulnerable ones in Lithuania – the youth from regions. The goal – to promote active civic participation of Lithuanian youth in multiple social and public politic processes, as well as contribute to making the quality of public education better. Project activites and results:

  •  Ready-to-use methodical tool „Citizenship education for the youth – BeACTIVE“; board game for the youth „Active citizenship“;
  • Training for specialists, working with the youth – they will be introduced to methods of active citizenship education. In total there are going to be 10 days of training (32 academic hours) for 200 specialists from 10 Lithuanian regions;
  • Creative workshops for the youth, which include creativity-based activities, civic education and involvement in problem solving of local issues. In total there are going to be 10 workshops organised for 400 participants;
  • Creation of an online platform „BeACTIVE – 100 ideas for Lithuania  https://www.idejulaboratorija.lt/ ;
  • Festival of ideas „BEACTIVE“.