Naratyvinė terapija

Naratyvinėterapija (Narrative therapy) – tai tam tikras žmogaus gydymas žodžiu ar santykiu. Ją taip pat galima vadinti naratyvine praktika arba naratyviniu požiūriu į žmogų: „Mes esame mūsų istorijos… Tai, ką prisimename apie save, kaip vertiname save, ką galime papasakoti apie save… Kaip atsakytumėte į klausimą: „Kas aš esu?“ Kokie žodžiai pirmiausia ateitų Jums į galvą? Mūsų istorija – tai mūsų, kaip žmogaus, identitetas – tai ir yra tai, kas mes esame.“

Mokomoji knyga „Naratyvinė terapija“ parengta vykdant projektą „Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas, pasinaudojant norvegų patirtimi“. Dėkojame projekto rėmėjams – Europos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Taip pat esame dėkingi kolegoms iš Norvegijos – Drameno ligoninės skubios pagalbos šeimai komandai, o ypač šeimos terapeutui Larsui Lundui bei psichologui ir šeimos terapeutui prof. Rolfui Sundetui, supažindinusiems mus su savo darbo metodais ir naratyvine terapija bei jos taikymo būdais, maloniai mus priėmusiems ir pravedusiems mokymus, taip pat padėjusiems ruošti šią mokomąją knygą ir nuoširdžiai gelbėjusiems visame projekto įgyvendinimo procese. Dėkojame Dalvičo (Dulwich) centro Australijoje specialistams,suteikusiems galimybę mokytis šio unikalaus būdo padėti žmonėms bei davusiems leidimą versti ir adaptuoti įvairius naratyvinės terapijos metodus Lietuvoje.

Knygoje naratyvinė terapija aprašoma kaip vienas iš sisteminio šeimos konsultavimo modelių. Naratyvinė terapija sukurta Australijoje ir šiuo metu populiarėja visame pasaulyje. Knygoje aptariami pagrindiniai naratyvinės terapijos principai, aprašomi praktiniai metodai, kuriuos galima taikyti konsultuojant šeimas, skyrių pabaigoje pateikiami klausimai žinioms patikrinti. Ši knyga skirta psichologams, socialiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su asmenimis bei šeimomis, taip pat psichologijos, socialinio darbo, medicinos,slaugos bei visuomenės sveikatos programų studentams.