Programos vaikams

„Psichologinis vaikų dienos centras”

Vaikų dienos centro tikslas – teikti socialines ir psichologines paslaugas vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms. Tikslinė grupė – rizikos grupės vaikai ir paaugliai nuo 7 iki 16 metų.

Vaikų dienos centro uždaviniai:

 1. Ugdyti socialinius įgūdžius, psichologinį atsparumą, pasitikėjimo savimi ir atsakomybės jausmus.
 2. Sukurti saugią, šiltą aplinką skatinančią vaikų kūrybinius gebėjimus ir atsiskleidimą.
 3. Ugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratą.
 4. Spręsti vaikų emocines ir elgesio problemas.

Vaikų dienos centro pagrindinės veiklos:

 • Socialinių įgūdžių, kūrybiškumo ugdymo ir diskusiniai užsiėmimai.
 • Meno terapijos ir relaksacijos užsiėmimai.
 • Nemokamas maitinimas.
 • Esant poreikiui teikiama psichologinė pagalba.
 • Pamokų ruoša.

 

Projektas ,,Maitinkime vaikus geriau” finansuotas

VšĮ ,,Humana People to People“ buvo skirtas vaikams nuo 7 iki 15 metų (2011 04 01- 07 31).. Projektas buvo vykdytas etapais: 1 etapas – 3 mėnesių sveikos mitybos bei kulinarinių gebėjimų ugdymo programa, 2 etapas – lietuviškų kulinarinių tradicijų ugdymo stovykla. Projekte dalyvavo 18 vaikų. Pagrindinis projekto tikslas – teoriškai bei praktiškai mokyti vaikus sveikos gyvensenos įgūdžių.

Pirmojo etapo tikslas buvo suteikti žinių apie sveiką gyvenseną, ekologišką maistą, natūralių išteklių tausojimą, solidarumą pasidalinant maistu, maisto pateikimo bei valgymo etiketą. Taip pat mokyti vaikus, kaip gaminti sveiką maistą. Užsiėmimų metu vaikai buvo skatinami savarankiškai ruošti pranešimus temomis:

 • Maisto pateikimo bei valgymo etiketas, taisyklės valgio metu, higiena, indų serviravimo būdai.
 • Solidarumo pasidalinant maistu ugdymas, natūralūs gamtos ištekliai, maisto stygius įvairiose šalyse, solidarumas, ar šalia mūsų visi sotūs?
 • Labdara – kas tai? kaip mes prisidedam prie maisto tausojimo?
 • Sveika mityba. Lietuvoje randamų gamtos gėrybių apžvalga.
 • Fizinis aktyvumas, rytinės mankštos svarba.
 • Lietuviškų vaistažolių įvairovė.
 • Greito maisto ir sveiko maisto ypatumai.
 • Pusryčių svarba. Naudingas racionas.
 • Turiningas laisvalaikis ir kt.

Vaikai buvo įtraukti į maisto pirkimo bei produktų parinkimo procesą, galėjo siūlyti savo mėgstamų patiekalų receptus, gaminti patiekalus.

Projekto rezultatai: vaikai gavo daug naujos ir naudingos informacijos, kuri padėjo formuoti sveikos gyvensenos įpročius, puoselėti lietuviškas tradicijas. Suteiktos žinios apie natūralius gamtos išteklius, maisto stygių įvairiose šalyse, buvo ugdomas vaikų suvokimas apie solidarumą, bei maisto tausojimo bei pasidalijimo svarbą. Šio projekto metu vaikai gavo ne tik teorinių žinių aktualiomis temomis, bet ir praplėtė akiratį, ugdė įgūdžius kaip ruošti prezentacijas – pristatymus, taip pat turėjo galimybę išvykti į stovyklą, pabūti gryname ore bei pabendrauti su bendraamžiais kitokioje aplinkoje. Apibendrinant, šis projektas suteikė galimybę vaikams išmėginti save, įgyti socialinių bei praktinių įgūdžių bei turiningai praleisti laisvalaikį.

Projektą vykdė: socialinė darbuotoja Rasa Matiženok, psichologė Vykinta Švipienė

 

„Psichosocialinė pagalba išvykusių tėvų paaugliams“

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybė (2011 09 15-12 31).  Juo norima prisidėti prie šeimų, kuriose tėvai dirba užsienyje, o vaikai palikti Lietuvoje, psichologinių – socialinių problemų sprendimo, teigiamų šių šeimų vaikų gyvenimo įgūdžių formavimo, psichologinės brandos stiprinimo. Siekiama spręsti šių šeimų paauglių problemas mažinant jų atskirtį, suteikiant jaunuoliams naudingų žinių ir praktinių įgūdžių, teikiant kvalifikuotą psichologinę-socialinę pagalbą.

Pagrindinis projekto tikslas – suteikti psichologinę – socialinę pagalbą Kauno miesto paaugliams, kurių tėvai dirba užsienyje.

Pagrindinės veiklos: psichologinės ir socialinių įgūdžių lavinimo grupės, saviraišką skatinantys užsiėmimai, gerosios praktikos ir patirties užsiėmimai, psichologo bei socialinio darbuotojo konsultacijos, konferencija.

Projektą vykdo: socialinė darbuotoja Rasa Matiženok (tel. 8 682 18132), psichologė Vykinta Švipienė (tel. 8 601 13322)

 

„Sportuok kitaip”

Tikslas: ugdyti jaunimo įgūdžius bei kompetenciją netradicinio sporto srityje ir suteikti tam reikalingą teorinę bei praktinę informaciją, siekiant aktyvinti jaunimo fizinę veiklą savo bendruomenėse.

Projektas „Sportuok kitaip“ susideda iš dviejų dalių.

Pirmoji dalis – trijų dienų trukmės seminaras, kurio pagrindinis tikslas yra skatinti fizinį jaunimo aktyvumą, sudominant dalyvius netradicinėmis sporto šakomis, tokiomis kaip frisbis, kerlingas ir pan.

Seminaro metu informacinių paskaitų derinimas su aktyviais metodais (simuliaciniai žaidimai, diskusijos, darbas grupelėse), suteiks jaunimui reikalingų žinių, lavins jų socialinius įgūdžius, padės įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, ugdys atsakingumą, iniciatyvumą ir aktyvumą.

Antroji dalis – pačių dalyvių ąžuolyne suorganizuota netradicinių sporto šakų olimpiada, skirta Kauno miesto bendruomenei. Jos metu dalyviai seminaro metu įgytas teorines žinias, pritaikys praktikoje. Šioje olimpiadoje jauni žmonės, turės galimybę susipažinti ir praktiškai išmėginti netradicines sporto šakas.

Tikimės, jog projekto dalyviai susidomėję naujomis sporto šakomis, įgiję reikiamų žinių bei įgūdžių, surengs panašias netradicinio sporto olimpiadas savo mokyklose.

Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos