Šeimų akademija

„Šeimų akademija“ – tai 9-12 seminarų ciklas Kaune gyvenantiems tėvams, norintiems atskleisti ir stiprinti šeimos vertybes bei stiprybes, ugdyti harmoningą bendravimą šeimoje, siekti konstruktyvaus šeimos krizių įveikimo bei stiprinti į asmenybės ugdymą nukreiptus tėvystės įgūdžius.

Mokymų metu seminarus grupėms veda Psichologinės paramos ir konsultavimo centro lektoriai:

Psichologė-psichoterapeutė dr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė
Psichologė dr. Giedrė Širvinskienė
Psichologė Kristina Ušackienė
Psichologas Liudas Švipas
Psichologė-psichoterapeutė Dovilė Ridzevičienė

Psichologė dr. Jolita Jonynienė

Mokymų metu gvildenamos tokios temos, kaip:
‣‣ „Aš“ – mano savastis šeimoje;
‣‣ Mūsų šeimos istorija;
‣‣ Tėvų tarpusavio santykių poveikis vaikų brandai;
‣‣ Bendrieji vaikų ugdymo – auklėjimo principai;
‣‣ Jausmų valdymas.
(Temos tikslinamos pagal grupės poreikius.)

Seminarų metu vykta diskusijos, praktiniai užsiėmimai, vykdomos įvairios grupinės ir individualios užduotys. Keliami klausimai, į kuriuos, kartu su lektorių pagalba, ieškomi atsakymai.

„Šeimų akademija“ yra projekto „Bendruomeniniai Kauno šeimos namai“ dalis. Projektą vykdo Kauno miesto savivaldybė, Psichologinės paramos ir konsultavimo centras bei partneriai.

Daugiau informacijos tel. 8-673-22562, el.paštu info@ppkc.lt

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.