Vaikų dienos centras

Psichologinis vaikų dienos centras

Projektas skirtas Kauno miesto 7 – 16 metų amžiaus vaikams ir paaugliams, turintiems elgesio ir emocijų problemų bei gyvenantiems sudėtingose socialinėse sąlygose (socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose). Dalyviai į programą nukreipiami bendradarbiaujant su Kauno miesto Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Socialinių paslaugų skyriumi, mokyklomis, kitomis organizacijomis.

Dienos centrą kiekvieną dieną lanko vidutiniškai 18 vaikų ir paauglių iš Kauno miesto. Taip pat projekto eigoje dienos centrą lankančių vaikų tėvai įtraukiami į jiems skirtą psichologinių ir socialinių paslaugų programą (paskaitos, seminarai, psichologo ar socialinio darbuotojo konsultacijos).

Vaikai lankydami psichologinį vaikų dienos centrą, gauna kvalifikuotą psichologinę – psichoterapinę pagalbą, turi galimybę analizuoti savo patirtį, jausmus, išgyvenimus. Kiekvienam iš jų sudaromas individualus ugdymo, psichosocialinės pagalbos planas.  Seminarų, diskusijų, grupinių užsiėmimų metu lavinami vaikų ir paauglių socialiniai įgūdžiai, padedantys įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, tolerancijos, drąsos atsispirti neigiamai bendraamžių įtakai.

Vaikų dienos centro tikslas – teikti socialines ir psichologines paslaugas vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms.

Tikslinė grupė – vaikai ir paaugliai nuo 7 iki 16 metų.

Vaikų dienos centro uždaviniai:

  1. Ugdyti socialinius įgūdžius, psichologinį atsparumą, pasitikėjimo savimi ir atsakomybės jausmus.
  2. Sukurti saugią, šiltą aplinką skatinančią vaikų kūrybinius gebėjimus ir atsiskleidimą.
  3. Ugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratą.
  4. Spręsti vaikų emocines ir elgesio problemas.

Vaikų dienos centro pagrindinės veiklos:

  • Socialinių įgūdžių, kūrybiškumo ugdymo ir diskusiniai užsiėmimai.
  • Meno terapijos ir relaksacijos užsiėmimai.
  • Nemokamas maitinimas.
  • Esant poreikiui teikiama psichologinė pagalba.
  • Pamokų ruoša.

Centro koordinatorė – socialinė darbuotoja Vilma Aukštuolienė.