Vandalas tampa rinkėju ? Aktyvus pilietiškumas Europoje: Analizė ir metodai

„Vandalas tampa rinkėju ? Aktyvus pilietiškumas Europoje: Analizė ir metodai“, 2004. p. 176

 

“From vandal to Voter? Active citizenship in Europe–analysis and methods“, 2003, published by KIFE, P.243

Elektroninė knygos versija: http://www.aksb.de/inhalte/fromvandaltovoter/program/POBRANIE/5c.PDF