Konferencijos „Naratyvinis požiūris į pasaulį“ atgarsiai

Konferencijos „Naratyvinis požiūris į pasaulį“ atgarsiai

Dėkojame visiems dalyvavusiems už didelį susidomėjimą bei išreikštas mintis/idėjas ką galime toliau daryti vystydami Naratyvinę praktiką Lietuvoje.

Dėkojame projekto rėmėjams: Europos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, irNorvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Dėkojame Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos atstovei Astai Šidlauskienei už šiltą sveikinimo žodį.

KonferencijojePsichologinės paramos ir konsultavimo centro direktorė, dr. Ieva Šidlauskaitė –Stripeikienė pristatė vykdytą projektą „Savivaldybių įstaigų specialistųgebėjimų dirbti su probleminėms šeimoms stiprinimas, pasinaudojant norvegųpatirtimi”.

NordicBaltic Organization for proffesionals working with children and adolescents(NBO) vadovas, klinikinis socialinis darbuotojas Lars Robert Lund (projektopartnerių organizacija) kalbėjo kas tai yra eksternalizacija ir kaip ji galipadėti mūsų praktiniame darbe (“Externalisation and working with exceptionsfrom the dominating story with examples“), ir pravirkdė pusę auditorijosdainuodamas seną norvegų meilės dainą.

Psichologėdr. Giedrė Širvinskienė pristatė vieną pagrindinių projekto rezultatų – naujaiišleistą mokomąją knygą “Naratyvinė terapija”.

Psichologė-psichotrapeutėDovilė Ridzevičienė kalbėjo apie tarpgeneracines traumas ir jų įtaką mūsųsavijautai, pabrėžė istorijų pasakojimą – kaip vieną iš gydymo būdų.

FamilyTeam in Ambulance Family Section of Drammen hospital, profesorius, psichologasRolf Sundet kalbėjo apie ryšio su nemotyvuotu klientu užmezgimo būdus (“Therapeuticalliance:getting in contact with person, who do not want to do therapy”).

PsichologėKristina Ušackienė pristatė praktines metodikas: „Gyvenimo medis”,“Gyvenimo upė”, “Aitvarai”.

PsichologasLiudas Švipas kalbėjo apie praktinių metodų naudą psichologinės-socialinėspagalbos teikimo procese (pavyzdys metodas “Gyvenimo komanda”)”.

Dr.Osvaldas Stripeikis pristatė kas yra organizacija bei Naratyvinio požiūrioplatesnį taikymo laiką: organizacijose, bendruomenėse.

Ačiū dar kartą visiems – labai didžiuojamės galėdami su jumis kurti bendrą istoriją

ppkc-master

Palikti komentarą