Kvietimas dalyvauti mokymuose “Krizė. Pagalba konsultantams”

Kvietimas dalyvauti mokymuose “Krizė. Pagalba konsultantams”

KVIETIMAS DALYVAUTI MOKYMUOSE “KRIZĖ. PAGALBA KONSULTANTAMS”

 

Mokymų tikslas– specialistų/konsultantų: psichologų, psichoterapeutų, socialinių darbuotojų, dirbančių su asmenimis bei šeimomis, kurie galimai išgyvena psichologinę – emocinę krizę, teorinių žinių apie krizę, jos požymius, etapus, efektyvius konsultacinius pagalbos būdus krizėje esantiems žmonėmis, gilinimas, praktinių įgūdžių dirbti su krizėje esančiu žmogumi tobulinimas bei pagalbos nukentėjusiajam teikimo organizavimas.

Mokymų uždaviniai: suteikti specialistams:

 • teorinių žinių apie psichologinę-emocinę krizę (išgyvenamą suaugusiojo asmens, išgyvenamą vaiko), jos formas, požymius, skirtingus reagavimo būdus, etapus; išskirti ilgalaikę krizinę aplinką bei greitą šokinį traumos išgyvenimą, padėti atpažinti bei įvertinti krizę, jos gilumą;
 • teorinių žinių apie potrauminį sutrikimą, jo kilimo būdus, požymius, pagalbos formas;
 • praktinių gebėjimų, susijusių su pagalbos teikimu krizėje esančiam asmeniui (suaugusiajam ir vaikui), situacijos įvertinimu, pagalba sau dirbant su asmenimis krizėje.

Planuojamos mokymų temos:

 • Emocinė krizė (jos požymiai, etapai, įvertinimo būdai). Potrauminis sutrikimas. Kaip krizę išgyvena vaikai, kaip krizė atsispindi šeimoje;
 • Pagrindiniai darbo su krizėje esančiu žmogumi principai, būdai, metodai (remiantis KET – kognityvine elgesio terapija);
 • Pasirūpinimas savimi bei aplinkiniais;
 • Sunkių atvejų aptarimai.

Lektorė:  dr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė (psichologė – psichoterepautė, lektorė)

Mokymų organizavimas:

 • Mokymai vyks nuo 2019 m. gegužės mėn. iki 2019 m. spalio mėn.
 • Mokymai bus suorganizuoti 10-tyje savivaldybių.
 • Bendras mokymų dalyvių skaičius – ne mažiau kaip 130. Dalyvių skaičius vienuose mokymuose gali svyruoti priklausomai nuo savivaldybės, tačiau vienuose mokymuose 13 – 18 asmenų.
 • Vienų mokymų trukmė – 24 ak. val.
 • Mokymus sudarys teorinė (30 procentų visos mokymų programos) ir praktinė dalis (70 procentų visos mokymų programos). Mokymų dalyviams bus pateikta teorija ir praktinės užduotys, įvairių atvejų analizė bei jų sprendimo būdai. Praktinė mokymų dalis apims praktinių, Lietuvos situaciją atitinkančių ir aktualių atvejų analizę. Pasibaigus mokymams, bus atliktas mokymų dalyvių įgytų teorinių ir praktinių žinių įvertinimas.
 • Baigus mokymus dalyviams bus išduodamas pažymėjimas, liudijantis, kad dalyvis išklausė mokymus (nurodant mokymų pavadinimą, valandų skaičių).
 • Mokymai vykdomi projekto “Konsultacinę pagalbą teikiančių specialistų gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje” apimtyse. Projektą dalinai remia Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Mokymų vieta ir laikas:

 • Kauno miesto konsultantams vyks Kaune gegužės 9 -10 d., gegužės 24 d.
 • Kauno apskrities konsultantams vyks Kaune gegužės 16 -17 d., gegužės 31 d.
 • Vilniaus apskrities konsultantams vyks Vilniuje gegužės 23 d., gegužės 29-30 d.
 • Klaipėdos konsultantams vyks Klaipėdoje birželio 6,7, 8 d.
 • Telšių ir Tauragės konsultantams vyks Telšiuose birželio 13, 14,15 d.
 • Šiaulių konsultantams vyks Šiauliuose birželio 20, 21, 22 d.
 • Utenos konsultantams vyks Utenoje birželio 26, 27, 28 d.
 • Marijampolės ir Alytaus konsultantams vyks Marijampolėje rugpjūčio 22, 23, 30 d.
 • Panevėžio konsultantams vyks Panevėžyje rugsėjo 20, 21, 27 d.
 • Vilniaus miesto konsultantams vyks Vilniuje spalio 3, 4, 11 d.

Mokymuose naudojami metodai: Mokymų dalyviams bus pateikta teorija ir praktinės užduotys, įvairių atvejų analizė bei jų sprendimo būdai. 30 % teorinių valandų (teorinės paskaitos, pristatant žodžiu ar Power point prezentacijos); 70% praktinio darbo valandų (praktinių, Lietuvos situaciją atitinkančių ir aktualių, atvejų analizė, darbas mažose grupėse, naudojant praktinius neformalaus darbo metodus).

Pasibaigus mokymams bus organizuojamas mokymų dalyvių įgytų teorinių ir praktinių žinių įvertinimas ir dalyviui išduodamas pažymėjimas, liudijantis, kad dalyvis išklausė mokymus (nurodant mokymų pavadinimą, valandų skaičių).

 

Mokymų dalyviai projekto pabaigoje gaus mokomąją knygą “KRIZĖ. KONSULTACINĖ PAGALBA” bei du jos priedus, psichologinių/praktinių metodų rinkinius “Konsultacinė pagalba emocinėje krizėje esančiam vaikui ir jo šeimai” ir “Konsultacinė pagalba emocinėje krizėje esančiam suaugusiajam”.

 Registruotis galite paspaudę šią nuorodą: https://forms.gle/qhTs713zb3iwQHVR7

 

 

ppkc-master

Palikti komentarą