Gyvenimo istorija (naratyvinės terapijos metodika)

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Dalintis
Tagged in
Palikti komentarą

Description
 Šidlauskaitė-Stripeikienė I., Stripeikis O., Širvinskienė G. Gyvenimo istorija (naratyvinės terapijos metodika). 2017, p. 20 Trumpas aprašymas: Norime Jums pristatyti metodinį leidinį „Gyvenimo istorija (Naratyvinės terapijos metodika)“. Leidinį parengė viešosios įstaigos Psichologinės paramos ir konsultavimo centro specialistų komanda. Metodinis leidinys parengtas vykdant projektą „Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas, pasinaudojant norvegų patirtimi“. Dėkojame projekto rėmėjai – Europos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Taip pat esame dėkingi kolegoms iš Norvegijos – Drameno ligoninės skubios pagalbos šeimai komandai, o ypač šeimos terapeutui Larsui Lundui bei psichologui ir šeimos terapeutui prof. Rolfui Sundetui, supažindinusiems mus su savo darbo metodais ir naratyvine terapija bei jos taikymo būdais, maloniai mus priėmusiems ir pravedusiems mokymus, taip pat padėjusiems ruošti projekto mokomąsias medžiagas ir nuoširdžiai gelbėjusiems visame projekto įgyvendinimo procese. Dėkojame Dalvičo (Dulwich) centro Australijoje specialistams, suteikusiems galimybę mokytis šio unikalaus būdo padėti žmonėms bei davusiems leidimą versti ir adaptuoti įvairius naratyvinės terapijos metodus Lietuvoje. Metodiniame leidinyje aprašomas naratyvinės terapijos (sukurtos Australijoje ir šiuo metu populiarėjančios visame pasaulyje) metodas – “Gyvenimo istorija” bei jo modifikacijos. Taip pat pristatomi pagrindiniai naratyvinės terapijos principai. “Gyvenimo istorija” - tai praktinis metodas, kurį galima taikyti konsultuojant šeimas, asmenis bei poras. Šis leidinys skirta psichologams, socialiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su asmenimis bei šeimomis, taip pat psichologijos, socialinio darbo, medicinos, slaugos bei visuomenės sveikatos programų studentams.   Turinys: Pratarmė ir projekto pristatymas .................................................................... 3 Naratyvinė terapija.................................................. 4 Kas yra naratyvinė terapija ............................................................ 6 Ką reiškia naratyvai? ............................................................ 6 Kur naudojama naratyvinė terapija? ............................................................ 7 Kaip naratyvinės terapijos metu padedama žmonėms ? .............................................. 7 Naratyvinės terapijos atsiradimas .............................................. 8 Kaip suprantama problema naratyvinėje terapijoje ? .............................................. 9 Pagrindiniai naratyvinės terapijos principai .............................................. 9   Žmogaus gyvenimo istorijos pagal naratyvinę terapiją........................ 11 Istorijų pasakojimas terapijos procese................................................. 12   “Gyvenimo istorijos” metodas ....................................................... 15 Laisvasis pasakojimas “Gyvenimo istorija”  ............................................................... 15 “Gyvenimo istorijos” rašymas ................................................................................... 16 “Gyvenimo kelio” piešimas ................................................................................... 17 “Gyvenimo kelionės” koliažai ................................................................................ 18 “Gyvenimo karoliukų” apyrankės darymas ................................................................. 19   Naudota literatūra ............................................... 19