Gyvenimo medis (naratyvinės terapijos metodika)

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Dalintis
Tagged in
Palikti komentarą

Description
 Ušackienė K., Širvinskienė G., Šidlauskaitė-Stripeikienė I., Stripeikis O. Gyvenimo medis (naratyvinės terapijos metodika). 2017, p. 20   Trumpas aprašymas: Norime Jums pristatyti metodinį leidinį „Gyvenimo medis (Naratyvinės terapijos metodika)“. Leidinį parengė viešosios įstaigos Psichologinės paramos ir konsultavimo centro specialistų komanda. Metodinis leidinys parengtas vykdant projektą „Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas, pasinaudojant norvegų patirtimi“. Dėkojame projekto rėmėjai – Europos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programai „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Taip pat esame dėkingi kolegoms iš Norvegijos – Drameno ligoninės skubios pagalbos šeimai komandai, o ypač šeimos terapeutui Lars Lund bei psichologui ir šeimos terapeutui prof. Rolf Sundet, supažindinusiems mus su savo darbo metodais ir naratyvine terapija bei jos taikymo būdais, maloniai mus priėmusiems ir pravedusiems mokymus, taip pat padėjusiems ruošti projekto mokomąją medžiagą ir nuoširdžiai gelbėjusiems visame projekto įgyvendinimo procese. Dėkojame Dalvičo (Dulwich) centro Australijoje specialistams, suteikusiems galimybę mokytis šio unikalaus būdo padėti žmonėms bei davusiems leidimą versti ir adaptuoti įvairius naratyvinės terapijos metodus Lietuvoje. Metodiniame leidinyje aprašomas naratyvinės terapijos (sukurtos Australijoje ir šiuo metu populiarėjančios visame pasaulyje) metodas – “Gyvenimo medis” bei jo modifikacijos. Taip pat pristatomi pagrindiniai naratyvinės terapijos principai. “Gyvenimo  medis” - tai praktinė metodika, apjungianti naratyvinės terapijos principus ir meno terapijos elementus. Ją galima taikyti konsultuojant šeimas, asmenis bei poras. Šis leidinys skirtas psichologams, socialiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su asmenimis bei šeimomis, taip pat psichologijos, socialinio darbo, medicinos, slaugos bei visuomenės sveikatos programų studentams.   Turinys: Pratarmė Projekto pristatymas Naratyvinė terapija Naratyvinės terapijos ištakos Žmogaus gyvenimo istorijos pasakojimas (naratyvas) Kaip naratyvinės terapijos metu padedama žmonėms Praktiniai naratyvinės terapijos metodai "Gyvenimo medis" metodikos ypatumai Metodikos "Gyvenimo medis" atlikimo eiga I etapas. Medžio piešimas II etapas. Miško kūrimas III etapas. Gyvenimo audrų periodas IV etapas. Pažymėjimas ir daina.