Kompleksinės paslaugos Kauno šeimoms

Apie projektą

Kauno miesto savivaldybė ir VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras kartu su partneriais teikia kompleksinę psichologinę, psichoterapinę, socialinę pagalbą įgyvendinant projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Šiuo projektu siekiama įgalinti Kauno miesto šeimas spręsti iškilusius sunkumus bei vykdyti šeimos krizių prevenciją. Projekto vykdomo laikotarpis nuo 2017 m. rugsėjo 27 d.  iki 2023 m. gegužės mėn. 31 d.

Projektą vykdo Kauno miesto savivaldybė ir VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras bei partneriai: Kauno apskrities moterų krizių centras, Kauno apskrities vyrų krizių centras, motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas „Aušta“, asociacija „Kauno moterų linija“, VšĮ „Actio Catholica Patria“, Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, Valakupių reabilitacijos centras.

Kompleksines paslaugas gali gauti šeimos, kurių gyvenamoji vieta yra Kauno miestas. Atsižvelgiant į patiriamus sunkumus ir pagalbos poreikį, paslaugos bus teikiamos visai šeimai, poroms, individualiai ir/arba specializuotomis grupėmis suaugusiems, vaikams bei paaugliams.

Psichosocialinės paslaugos:

 • Sisteminis šeimos bei porų konsultavimas;
 • Individualus vaikų, suaugusiųjų psichologinis konsultavimas arba psichoterapija;
 • Vaikų ir suaugusiųjų terapinės grupės;
 • Specializuota psichologinė pagalba vyrams;
 • Specializuota psichosocialinė pagalba moterims (patiriančioms smurtą, vienišoms mamoms ir pan.);
 • Specializuota psichosocialinė pagalba šeimoms susiduriančioms su šeimos nario negalia
 • Specializuota psichologinė pagalba šeimoms susiduriančioms su priklausomybėmis
 • Mediatoriaus konsultacijos

Šeimos įgūdžių ugdymo paslaugos:

 • Pozityvios tėvystės mokymai pagal STEP;
 • Mokymų programa „Šeimų akademija“
 • Mokymų programa „Palydėta paauglystė“
 • Seminarai „Dvasinis augimas šeimoje“
 • Asmeninio asistento paslaugos. Dėl paslaugų prašome kreiptis į seniūniją pagal gyvenamą vietą.

Daugiau informacijos tel. 8-673-22562, el.paštu info@ppkc.lt

 

 

 

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Plačiau apie suteikiamas paslaugas

Psichologinės paslaugos:

Šeimos įgūdžių ugdymo paslaugos: